Kategorier
Cyklar

Är Stockholm en stad gjord för cyklar?

Stockholm jobbar hårt med att staden ska bli en mer miljövänlig stad där miljön står i centrum. I detta ligger ett aktivt och hårt jobb med att utveckla kollektivtrafiken samt att försöka hitta alternativa vägar där bilar får köra och som leder bort från själva centrum. Som ett annat tydligt exempel på detta kan man här nämna det dubbdäcksförbud som införts på centrala gator – Hornsgatan – och där man tack vare detta sett en markant minskning av utsläpp och där antalet giftiga molekyler sjunkit rejält.


Vidare kan man här även peka på att Stockholm satsar väldigt hårt på att staden ska bli en stad där personer väljer cyklar som ett självklart val. Det vill säga; man vill att personer i Stockholm ställer sin bil åt sidan och istället väljer cykeln då de ska handla, då de ska till jobbet och där de ska uträtta andra ärenden. En väldigt god tanke och denna satsning på just cyklar ser man konkreta exempel på över hela Stockholm; exempelvis Götgatan har i dagsläget byggts ut rejält för att fler cyklister ska kunna – och våga! – ta sig fram.


Det är heller inte speciellt svårt att se varifrån Stockholm hämtat sin inspiration gällande ambitionen att bli en stad för cyklar och här handlar det främst om två stycken europeiska städer, Köpenhamn och Amsterdam. Två stycken städer där cyklar är en del av personers vardag och där bilar syns mer sällan än vad fallet är i Stockholm.
Kan man då bli en sådan stad; kan Stockholm bli en stad där man använder cyklar lika frekvent som man gör i exempelvis Köpenhamn?


Geografin ställer till det för Stockholm


Svaret här är nej och detta beror helt på geografiska förutsättningar. Stockholms topografi är helt enkelt inte gjord för cyklar och man måste ta hänsyn även till denna fråga. Då Köpenhamn är en relativt platt stad så är Stockholm väldigt kuperad och det som många glömmer är att det faktiskt handlar om en relativt stor fysisk ansträngning att dagligen cykla uppför branta och långa uppförsbackar.

Därmed inte sagt att Stockholm är en omöjlig cykelstad och att det är helt omöjligt att man i framtiden ser fler människor välja cyklar framför bilar – ambitionen är god och kan man bara övertyga några stycken så är mycket vunnet. Det vi säger är att de långa avstånden, kuperingen samt även klimatet spelar en avgörande roll i att Stockholm aldrig kommer att bli lika stor rörande cyklar som Amsterdam och Köpenhamn.


Det som Stockholm kanske hellre borde göra är att fortsätta satsningen på kollektivtrafiken som i många fall är direkt undermålig. Kan man se till att tunnelbana, pendeltåg och bussar avgår mer frekvent och på utsatta tider så har man också genom detta en chans att övertyga bilägare att låsa in sitt fordon i garaget. Cyklar må vara väldigt bra i Stockholm, men vi säger ändå att satsningen är lite felriktad och alltså bör fokuseras mer åt den kollektiva trafiken. På https://www.cyklarstockholm.se/ kan man läs mer om cyklar i Stockholm.