Kategorier
Artiklar

Är damm farligt?

Damm kan kännas riktigt ofräscht och motbjudande men innebär det också en hälsorisk? Är damm farligt?

Vad är damm?

För att besvara frågan om damm är farligt är det först bra att veta mer exakt vad det är. Damm består av mycket små partiklar som avges bland annat från hud och tyg. När man sover samlas till exempel döda hudceller på lakanet, och när vi rör oss och sliter på lakan och sängkläder avgörs damm även därifrån. När luften rör sig och luftströmmar bildas fångas dammpartiklarna upp och sprids i rummet, och till slut bildas dammråttor som gärna gömmer sig på en plats dit luftströmmarna inte hittar.

Att damm känns ofräscht med tanke på att det kommer från döda hudceller, hår, smutsiga lakan och annat är kanske inte så konstigt men den stora frågan är alltså om det utgör någon form av fara?

Kan vara farligt

Damm kan vara farligt att andas in om det sker i väldigt stor mängd samt om man har någon form av allergi. Arbetar man tillexempel med något som gör att man ofta andas in damm i stora mängder kan det fastna i lungorna och på så vis orsaka skador eller sjukdomar. Det kan också vara farligt för den som lider av astma eller allergi. Dammråttorna är nämligen en utmärkt plats för bakterier och kvalster att gro på, vilka kan trigga allergiska reaktioner.

Att det är dammigt hemma behöver dock inte betyda att hemmet är en hälsofara. Det finns till och med dom som säger att dammråttor är bra eftersom det visar på att man har tillräckligt bra ventilation. Om det finns något vetenskapligt bevis för detta är dock oklart men damm i ”normal” mängd är alltså inget att vara rädd för, även om det kan kännas ofräscht.

Faktum är att det är väldigt svårt att bli av med allt damm som finns, om man inte spenderar dygnets alla timmar åt att städa. Och damm är alltså definitivt inte farligt för alla så det finns ingen anledning att bli manisk. Är man inte allergisk och städar någorlunda ofta finns ingen större risk att en eller två dammråttor skulle vara farligt.

Vad kan man göra?

Vet man med sig att man är en sådan som sällan eller aldrig drar fram och dammsuger under möbler, där det gärna samlas tussar av damm, kan det åtminstone vara en god idé att börja göra det. I övrigt finns det faktiskt inte så mycket man kan göra i sitt eget hem, förutom att städa lite mer noggrant och frekvent om man tillhör en av dom som tycker att damm är motbjudande.

Tillhör man istället en av dom som har ett arbete där mycket damm förekommer bör man vara noggrann med att använda skyddsmask och annan utrustning, för att undvika att andas in dammpartiklar som kan vara farliga för hälsan.

I övrigt är det varken farligt eller ohälsosamt att vistas där det finns damm, så vida man inte är allergisk eller om man riskerar att andas in onormalt stora mängder – vilket man normalt sett inte riskerar i sitt hem.