Kategorier
Arbetsmiljö

Vad är viktigt för en god arbetsmiljö?

Man behöver inte ha gått en arbetsmiljöutbildning för att tycka att arbetsmiljön spelar en avgörande roll när vi arbetar. Oavsett om vi frilansar, jobbar på kontor eller på en byggarbetsplats är arbetsmiljön ofrånkomligen en stor del av vår vardag. Så vad är det egentligen som är viktigt? Tre saker som gäller för såväl kontorsråttor som hantverkare är kommunikation, laganda och den fysiska miljön i sig.

Kommunikation

Kommunikation är inte bara viktigt för att få saker gjorda. Faktum är att det i princip är nödvändigt för att få en arbetsmiljö med en positiv stämning. Sannolikheten är att företaget blir både mer produktivt och en roligare arbetsplats ifall kollegor kommunicerar väl med varandra. Det är givetvis också av hög vikt att cheferna kommunicerar på ett bra sätt med de andra anställda.

Det här kan de nämna på en arbetsmiljöutbildning (om du funderar på att gå en); en arbetsplats med god kommunikation är en plats där kollegorna kan varandras namn och där anställda från högre upp i hierarkin kan samarbeta väl med dem som är lite lägre ned.

Laganda

Vissa slår bort betydelsen av laganda. Dock är det ett mycket gott redskap för att skapa en arbetsplats där de anställda trivs, och som således också blir mer produktiva. När alla arbetar tillsammans, mot ett gemensamt mål, arbetar man för mer än bara företaget man är anställd hos. En känsla av ansvar och förtroende byggs upp, där en kollega inte gärna vill ge den andra extrajobb exempelvis.

För en god laganda är morötter kanske nödvändigt. Anställda som har slitit extra hårt kan få företagets uppskattning visad för sig på det ena eller det andra sättet. Det här bör också sporra andra på arbetsplatsen att jobba hårdare – och smartare.

Den fysiska miljön

Hur arbetsmiljön ser ut rent fysiskt skiljer sig naturligtvis väldigt mycket, beroende på vad man jobbar med. Är man till exempel taxichaufför är man ganska begränsad om man vill göra några större förändringar.

I allmänhet är det bra att hålla nere ljudnivåer så gott det går. Det här är till exempel aktuellt på stora kontor med kala golv och väggar. Ljudet studsar när folk går och pratar, vilket skapar en onödigt högljudd arbetsmiljö för dem som sitter och arbetar. Mot detta gör textilier (tjocka mattor och stora gardiner) susen.

Något annat att ta hänsyn till är ljuset. De flesta kan skriva under på att det är bra att få in naturligt solljus på arbetsplatsen. Det här bör höja de anställdas humör och i längden deras prestationsförmåga.

Gå en arbetsmiljöutbildning

En arbetsmiljöutbildning är ett bra sätt för att lära sig mer om vad man kan göra för att de anställda ska trivas så gott det går. Inte sällan är det fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer som driver dessa. När en facklig organisation håller i en arbetsmiljöutbildning kan det vara möjligt för anställda att få ledigt för att gå på dessa. Det kan räcka med en mycket kort arbetsmiljöutbildning för att ha tillräcklig kunskap att göra stora och relevanta förändringar på arbetsplatsen.