Kategorier
Artiklar

Regler vid mattransporter – Några exempel

Oavsett vad som transporteras så finns det lagar och branschregler att förhålla sig till. Beroende på vad som transporteras är dessa krav olika hårda. Gällande mattransporter är kraven extra tydliga eftersom exempelvis felaktig temperatur kan skapa förutsättningar för bakterier att frodas.

Delvis skiljer sig reglerna kring mattransport utifrån om transporten sker inrikes eller utrikes. Dessutom kan det finnas vissa lokala skillnader inom olika kommuner. Det är därmed en fördel att kontakta kommunen för att se aktuella regler. De som är verksamma inom Stockholm kan exempelvis gå in på Stockholm.se och där navigera sig in till Regler/Ansvar samt Livsmedelsregler. Här finns en undersida kring vad man bör tänka på om man startar olika verksamheter inom livsmedelsbranschen. (För mer information – Gå till foretag.stockholm.se)

Egenkontroll

Är det inrikestransport väger egenkontrollen mycket tungt. Det betyder att man som företag har ansvaret att kontrollera specifika saker före och under transporten. Detta behöver även godkännas av den gällande kommunen.

Egenkontrollen ska vila på en plan som företaget har utarbetat. Därmed ska det alltså finnas tydliga rutiner kring hur denna kontroll ska ske samt vad man ska göra om brister upptäcks inom dessa kontroller. I denna plan ska det även gå att läsa om hur man väljer att hantera risksituationer och liknande utifrån de regler som presenteras av Livsmedelsverket.

Utöver det ska man i denna plan kunna se vem som bär ansvaret i olika delar av transportkedjan. Detta utifrån både temperatur, systemuppföljning m.m.

För att kunna ta rätt beslut krävs även en grundläggande bokföring kring det som transporteras. Det innebär även att man bevisar att man har den kunskap som krävs.

Kyld mat

När det kommer till kyld eller fryst mat finns regler som säger vilken temperatur som måste hållas under hela transporten. Ett exempel är att det enligt Livsmedelsverkets regler aldrig får vara varmare än – 18 grader vid fryst mat. Kravet är även att det ska finnas mätutrustning i lastbilarna vilket därmed påvisar om vilken temperatur det är. Dessa resultat ska löpande registreras och sedan bokföras för att man på detta sätt ska kunna gå tillbaka i tiden och se eventuella felaktigheter.

Är det en mattransport som sker över ett dygn krävs det att denna kontroll sker var femte minut. Är det en mattransport som sträcker sig över mindre än 4 dygn kan kontrollen ske var 15:e minut.

Vad händer vid temperaturvariationer?

Orsaken att man gör så regelbundna kontroller är att det annars kan förekomma temperaturskillnader som inte upptäcks. Om det blir kraftiga temperaturskillnader är risken mycket stor att det skapas is och snö inuti förpackningarna. Det sker genom att vätska uppstår från den produkt som tinar. När det sedan blir kallare blir denna vätska till is och snö. Detta gör att kvalitén försämras betydligt och att varorna riskerar att delvis torka ut. Första steget är därmed sämre kvalité i både innehåll och smak. Om det sker under längre perioder finns även risk för bakteriehärdar.