Kategorier
Arbetsmiljö

Vad är viktigt för en god arbetsmiljö?

Man behöver inte ha gått en arbetsmiljöutbildning för att tycka att arbetsmiljön spelar en avgörande roll när vi arbetar. Oavsett om vi frilansar, jobbar på kontor eller på en byggarbetsplats är arbetsmiljön ofrånkomligen en stor del av vår vardag. Så vad är det egentligen som är viktigt? Tre saker som gäller för såväl kontorsråttor som hantverkare är kommunikation, laganda och den fysiska miljön i sig.

Kommunikation

Kommunikation är inte bara viktigt för att få saker gjorda. Faktum är att det i princip är nödvändigt för att få en arbetsmiljö med en positiv stämning. Sannolikheten är att företaget blir både mer produktivt och en roligare arbetsplats ifall kollegor kommunicerar väl med varandra. Det är givetvis också av hög vikt att cheferna kommunicerar på ett bra sätt med de andra anställda.

Det här kan de nämna på en arbetsmiljöutbildning (om du funderar på att gå en); en arbetsplats med god kommunikation är en plats där kollegorna kan varandras namn och där anställda från högre upp i hierarkin kan samarbeta väl med dem som är lite lägre ned.

Laganda

Vissa slår bort betydelsen av laganda. Dock är det ett mycket gott redskap för att skapa en arbetsplats där de anställda trivs, och som således också blir mer produktiva. När alla arbetar tillsammans, mot ett gemensamt mål, arbetar man för mer än bara företaget man är anställd hos. En känsla av ansvar och förtroende byggs upp, där en kollega inte gärna vill ge den andra extrajobb exempelvis.

För en god laganda är morötter kanske nödvändigt. Anställda som har slitit extra hårt kan få företagets uppskattning visad för sig på det ena eller det andra sättet. Det här bör också sporra andra på arbetsplatsen att jobba hårdare – och smartare.

Den fysiska miljön

Hur arbetsmiljön ser ut rent fysiskt skiljer sig naturligtvis väldigt mycket, beroende på vad man jobbar med. Är man till exempel taxichaufför är man ganska begränsad om man vill göra några större förändringar.

I allmänhet är det bra att hålla nere ljudnivåer så gott det går. Det här är till exempel aktuellt på stora kontor med kala golv och väggar. Ljudet studsar när folk går och pratar, vilket skapar en onödigt högljudd arbetsmiljö för dem som sitter och arbetar. Mot detta gör textilier (tjocka mattor och stora gardiner) susen.

Något annat att ta hänsyn till är ljuset. De flesta kan skriva under på att det är bra att få in naturligt solljus på arbetsplatsen. Det här bör höja de anställdas humör och i längden deras prestationsförmåga.

Gå en arbetsmiljöutbildning

En arbetsmiljöutbildning är ett bra sätt för att lära sig mer om vad man kan göra för att de anställda ska trivas så gott det går. Inte sällan är det fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer som driver dessa. När en facklig organisation håller i en arbetsmiljöutbildning kan det vara möjligt för anställda att få ledigt för att gå på dessa. Det kan räcka med en mycket kort arbetsmiljöutbildning för att ha tillräcklig kunskap att göra stora och relevanta förändringar på arbetsplatsen.

Kategorier
Artiklar

Är damm farligt?

Damm kan kännas riktigt ofräscht och motbjudande men innebär det också en hälsorisk? Är damm farligt?

Vad är damm?

För att besvara frågan om damm är farligt är det först bra att veta mer exakt vad det är. Damm består av mycket små partiklar som avges bland annat från hud och tyg. När man sover samlas till exempel döda hudceller på lakanet, och när vi rör oss och sliter på lakan och sängkläder avgörs damm även därifrån. När luften rör sig och luftströmmar bildas fångas dammpartiklarna upp och sprids i rummet, och till slut bildas dammråttor som gärna gömmer sig på en plats dit luftströmmarna inte hittar.

Att damm känns ofräscht med tanke på att det kommer från döda hudceller, hår, smutsiga lakan och annat är kanske inte så konstigt men den stora frågan är alltså om det utgör någon form av fara?

Kan vara farligt

Damm kan vara farligt att andas in om det sker i väldigt stor mängd samt om man har någon form av allergi. Arbetar man tillexempel med något som gör att man ofta andas in damm i stora mängder kan det fastna i lungorna och på så vis orsaka skador eller sjukdomar. Det kan också vara farligt för den som lider av astma eller allergi. Dammråttorna är nämligen en utmärkt plats för bakterier och kvalster att gro på, vilka kan trigga allergiska reaktioner.

Att det är dammigt hemma behöver dock inte betyda att hemmet är en hälsofara. Det finns till och med dom som säger att dammråttor är bra eftersom det visar på att man har tillräckligt bra ventilation. Om det finns något vetenskapligt bevis för detta är dock oklart men damm i ”normal” mängd är alltså inget att vara rädd för, även om det kan kännas ofräscht.

Faktum är att det är väldigt svårt att bli av med allt damm som finns, om man inte spenderar dygnets alla timmar åt att städa. Och damm är alltså definitivt inte farligt för alla så det finns ingen anledning att bli manisk. Är man inte allergisk och städar någorlunda ofta finns ingen större risk att en eller två dammråttor skulle vara farligt.

Vad kan man göra?

Vet man med sig att man är en sådan som sällan eller aldrig drar fram och dammsuger under möbler, där det gärna samlas tussar av damm, kan det åtminstone vara en god idé att börja göra det. I övrigt finns det faktiskt inte så mycket man kan göra i sitt eget hem, förutom att städa lite mer noggrant och frekvent om man tillhör en av dom som tycker att damm är motbjudande.

Tillhör man istället en av dom som har ett arbete där mycket damm förekommer bör man vara noggrann med att använda skyddsmask och annan utrustning, för att undvika att andas in dammpartiklar som kan vara farliga för hälsan.

I övrigt är det varken farligt eller ohälsosamt att vistas där det finns damm, så vida man inte är allergisk eller om man riskerar att andas in onormalt stora mängder – vilket man normalt sett inte riskerar i sitt hem.