Kategorier
Vård

Slipp äldreboende och stanna hemma

Många lever idag kvar i sitt hem under många år. Det som gjort det möjligt är hemtjänsten. Man får hjälp med de lite besvärligare sysslorna. Annars rullar livet på som vanligt i hemmiljö.

Förr var man hänvisad till kommunens hemtjänster. Idag finns det flera olika möjligheter för den som vill bli kvar i huset eller lägenheten som man bott i under alla år. Så varför inte ta sig en titt på möjligheterna långt innan det är dags? Det kan ibland vara så att man får stå i kö för att få tillgång till företag med god renommé. På så sätt har man chans att få exakt det man önskar och kunna njuta av tillvaron på bästa sätt.

Det finns många vårdföretag därute

Ett sätt är att söka via nätet. Bor man exempelvis i Solna kan man enkelt söka på hemtjänst i Solna. Sedan är det bara att läsa informationen som finns. På hemsidan hittar man mailadresser, något som gör det enkelt att få svar på de frågor man har.

Ett annat sätt är att höra sig för med dem som faktiskt använder sig av tjänsterna. På så sätt får man inte bara praktisk information utan även en känsla för bland annat hur personalen är. Känslan när de kommer är minst lika viktig som tjänsterna de utför. De kommer att bli en stor del livet och förhoppningsvis formas fina relationer tillsammans med personalen. Så var ute i god tid, var frågvis och läs på om företagets policy.

Kategorier
Hälsa

Skydda er mot farliga sjukdomar

De flesta farliga sjukdomar som funnits är nästan helt borta just tack vare att det finns vaccin. Letar ni efter en vaccinationsmottagning i Stockholm där ni kan vaccinera er inför resan?

Ska ni ut och resa och letar efter en mottagning som erbjuder vaccination i Stockholm? Ofta kan man boka tid på nätet så leta först efter lämplig mottagning där. En del vaccinationsmottagningar erbjuder drop in så att ni kan svänga förbi efter jobbet eller innan shoppingrundan. Det går fort att vaccinera sig och tar egentligen inte upp något särskilt av er tid. Inför vissa utlandsresor så måste man försäkra sig om att man har fått rätt vaccination. Många sjukdomar härjar fortfarande i andra länder och det finns en del olika typer av vaccinationer som man kan ta inför resor dit.

Olika typer av vaccinationer

Hepatit A, B och C är vanliga i en del delar av världen och ska man åka till ett sådant land så behöver man en spruta mot det. Här hemma i Sverige erbjuds influensavaccin varje höst samt mot lunginflammation. I vissa fall är det en spruta som ges och i en del andra så behöver man flera vaccinationstillfällen för att man ska kunna få ett fullgott skydd mot sjukdomen ifråga. Oavsett var någonstans i världen du ska resa så behöver du ta reda på om du behöver något vaccin för den resan. Den summa vaccinationen kostar är en droppe i havet jämfört med om man skulle åka på någon av dessa fruktansvärda sjukdomar.

Kategorier
Artiklar

Regler vid mattransporter – Några exempel

Oavsett vad som transporteras så finns det lagar och branschregler att förhålla sig till. Beroende på vad som transporteras är dessa krav olika hårda. Gällande mattransporter är kraven extra tydliga eftersom exempelvis felaktig temperatur kan skapa förutsättningar för bakterier att frodas.

Delvis skiljer sig reglerna kring mattransport utifrån om transporten sker inrikes eller utrikes. Dessutom kan det finnas vissa lokala skillnader inom olika kommuner. Det är därmed en fördel att kontakta kommunen för att se aktuella regler. De som är verksamma inom Stockholm kan exempelvis gå in på Stockholm.se och där navigera sig in till Regler/Ansvar samt Livsmedelsregler. Här finns en undersida kring vad man bör tänka på om man startar olika verksamheter inom livsmedelsbranschen. (För mer information – Gå till foretag.stockholm.se)

Egenkontroll

Är det inrikestransport väger egenkontrollen mycket tungt. Det betyder att man som företag har ansvaret att kontrollera specifika saker före och under transporten. Detta behöver även godkännas av den gällande kommunen.

Egenkontrollen ska vila på en plan som företaget har utarbetat. Därmed ska det alltså finnas tydliga rutiner kring hur denna kontroll ska ske samt vad man ska göra om brister upptäcks inom dessa kontroller. I denna plan ska det även gå att läsa om hur man väljer att hantera risksituationer och liknande utifrån de regler som presenteras av Livsmedelsverket.

Utöver det ska man i denna plan kunna se vem som bär ansvaret i olika delar av transportkedjan. Detta utifrån både temperatur, systemuppföljning m.m.

För att kunna ta rätt beslut krävs även en grundläggande bokföring kring det som transporteras. Det innebär även att man bevisar att man har den kunskap som krävs.

Kyld mat

När det kommer till kyld eller fryst mat finns regler som säger vilken temperatur som måste hållas under hela transporten. Ett exempel är att det enligt Livsmedelsverkets regler aldrig får vara varmare än – 18 grader vid fryst mat. Kravet är även att det ska finnas mätutrustning i lastbilarna vilket därmed påvisar om vilken temperatur det är. Dessa resultat ska löpande registreras och sedan bokföras för att man på detta sätt ska kunna gå tillbaka i tiden och se eventuella felaktigheter.

Är det en mattransport som sker över ett dygn krävs det att denna kontroll sker var femte minut. Är det en mattransport som sträcker sig över mindre än 4 dygn kan kontrollen ske var 15:e minut.

Vad händer vid temperaturvariationer?

Orsaken att man gör så regelbundna kontroller är att det annars kan förekomma temperaturskillnader som inte upptäcks. Om det blir kraftiga temperaturskillnader är risken mycket stor att det skapas is och snö inuti förpackningarna. Det sker genom att vätska uppstår från den produkt som tinar. När det sedan blir kallare blir denna vätska till is och snö. Detta gör att kvalitén försämras betydligt och att varorna riskerar att delvis torka ut. Första steget är därmed sämre kvalité i både innehåll och smak. Om det sker under längre perioder finns även risk för bakteriehärdar.

Kategorier
Arbetsmiljö

Vad är viktigt för en god arbetsmiljö?

Man behöver inte ha gått en arbetsmiljöutbildning för att tycka att arbetsmiljön spelar en avgörande roll när vi arbetar. Oavsett om vi frilansar, jobbar på kontor eller på en byggarbetsplats är arbetsmiljön ofrånkomligen en stor del av vår vardag. Så vad är det egentligen som är viktigt? Tre saker som gäller för såväl kontorsråttor som hantverkare är kommunikation, laganda och den fysiska miljön i sig.

Kommunikation

Kommunikation är inte bara viktigt för att få saker gjorda. Faktum är att det i princip är nödvändigt för att få en arbetsmiljö med en positiv stämning. Sannolikheten är att företaget blir både mer produktivt och en roligare arbetsplats ifall kollegor kommunicerar väl med varandra. Det är givetvis också av hög vikt att cheferna kommunicerar på ett bra sätt med de andra anställda.

Det här kan de nämna på en arbetsmiljöutbildning (om du funderar på att gå en); en arbetsplats med god kommunikation är en plats där kollegorna kan varandras namn och där anställda från högre upp i hierarkin kan samarbeta väl med dem som är lite lägre ned.

Laganda

Vissa slår bort betydelsen av laganda. Dock är det ett mycket gott redskap för att skapa en arbetsplats där de anställda trivs, och som således också blir mer produktiva. När alla arbetar tillsammans, mot ett gemensamt mål, arbetar man för mer än bara företaget man är anställd hos. En känsla av ansvar och förtroende byggs upp, där en kollega inte gärna vill ge den andra extrajobb exempelvis.

För en god laganda är morötter kanske nödvändigt. Anställda som har slitit extra hårt kan få företagets uppskattning visad för sig på det ena eller det andra sättet. Det här bör också sporra andra på arbetsplatsen att jobba hårdare – och smartare.

Den fysiska miljön

Hur arbetsmiljön ser ut rent fysiskt skiljer sig naturligtvis väldigt mycket, beroende på vad man jobbar med. Är man till exempel taxichaufför är man ganska begränsad om man vill göra några större förändringar.

I allmänhet är det bra att hålla nere ljudnivåer så gott det går. Det här är till exempel aktuellt på stora kontor med kala golv och väggar. Ljudet studsar när folk går och pratar, vilket skapar en onödigt högljudd arbetsmiljö för dem som sitter och arbetar. Mot detta gör textilier (tjocka mattor och stora gardiner) susen.

Något annat att ta hänsyn till är ljuset. De flesta kan skriva under på att det är bra att få in naturligt solljus på arbetsplatsen. Det här bör höja de anställdas humör och i längden deras prestationsförmåga.

Gå en arbetsmiljöutbildning

En arbetsmiljöutbildning är ett bra sätt för att lära sig mer om vad man kan göra för att de anställda ska trivas så gott det går. Inte sällan är det fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer som driver dessa. När en facklig organisation håller i en arbetsmiljöutbildning kan det vara möjligt för anställda att få ledigt för att gå på dessa. Det kan räcka med en mycket kort arbetsmiljöutbildning för att ha tillräcklig kunskap att göra stora och relevanta förändringar på arbetsplatsen.

Kategorier
Artiklar

Är damm farligt?

Damm kan kännas riktigt ofräscht och motbjudande men innebär det också en hälsorisk? Är damm farligt?

Vad är damm?

För att besvara frågan om damm är farligt är det först bra att veta mer exakt vad det är. Damm består av mycket små partiklar som avges bland annat från hud och tyg. När man sover samlas till exempel döda hudceller på lakanet, och när vi rör oss och sliter på lakan och sängkläder avgörs damm även därifrån. När luften rör sig och luftströmmar bildas fångas dammpartiklarna upp och sprids i rummet, och till slut bildas dammråttor som gärna gömmer sig på en plats dit luftströmmarna inte hittar.

Att damm känns ofräscht med tanke på att det kommer från döda hudceller, hår, smutsiga lakan och annat är kanske inte så konstigt men den stora frågan är alltså om det utgör någon form av fara?

Kan vara farligt

Damm kan vara farligt att andas in om det sker i väldigt stor mängd samt om man har någon form av allergi. Arbetar man tillexempel med något som gör att man ofta andas in damm i stora mängder kan det fastna i lungorna och på så vis orsaka skador eller sjukdomar. Det kan också vara farligt för den som lider av astma eller allergi. Dammråttorna är nämligen en utmärkt plats för bakterier och kvalster att gro på, vilka kan trigga allergiska reaktioner.

Att det är dammigt hemma behöver dock inte betyda att hemmet är en hälsofara. Det finns till och med dom som säger att dammråttor är bra eftersom det visar på att man har tillräckligt bra ventilation. Om det finns något vetenskapligt bevis för detta är dock oklart men damm i ”normal” mängd är alltså inget att vara rädd för, även om det kan kännas ofräscht.

Faktum är att det är väldigt svårt att bli av med allt damm som finns, om man inte spenderar dygnets alla timmar åt att städa. Och damm är alltså definitivt inte farligt för alla så det finns ingen anledning att bli manisk. Är man inte allergisk och städar någorlunda ofta finns ingen större risk att en eller två dammråttor skulle vara farligt.

Vad kan man göra?

Vet man med sig att man är en sådan som sällan eller aldrig drar fram och dammsuger under möbler, där det gärna samlas tussar av damm, kan det åtminstone vara en god idé att börja göra det. I övrigt finns det faktiskt inte så mycket man kan göra i sitt eget hem, förutom att städa lite mer noggrant och frekvent om man tillhör en av dom som tycker att damm är motbjudande.

Tillhör man istället en av dom som har ett arbete där mycket damm förekommer bör man vara noggrann med att använda skyddsmask och annan utrustning, för att undvika att andas in dammpartiklar som kan vara farliga för hälsan.

I övrigt är det varken farligt eller ohälsosamt att vistas där det finns damm, så vida man inte är allergisk eller om man riskerar att andas in onormalt stora mängder – vilket man normalt sett inte riskerar i sitt hem.